Finne fram

Orienteringskartet

Det finns mange typer kart. Kart får ofte navn etter hvilket bruksområde det har: turkart, jakt- og fiskekart, veikart, orienteringskart osv.
Orienteringskart brukes til konkurranser, men også til TurOrientering og til å finne fram i ukjent terreng. Det kjennetegnes ved at det har stor målestokk og mange detaljer tegnet inn.

  • Målestokk forteller hvor mange meter 1 cm på kartet er i terrenget. For eksempel betyr det at på et kart i målestokk 1:5000, er 1 cm på kartet lik 5000cm i terrenget, som er lik 50 meter i terrenget. Orienteringskart har vanligvis målestokk mellom 1:5.000 og 1:10.000. 
  • Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer. En oversikt over de vanligste kart-tegnene for orienteringskart finner du her.  Husk at det er forbudt å gå inn i private hager (merket med olivengrønt på kartet) og på innmark (gult med svarte prikker) dersom ikke annet er opplyst.
  • Ekvidistanse forteller om den loddrette høydeforskjellen mellom to høydekurver.

Markering av løype på kartet

En orienteringsløype tegnes på et kart med rød farge. Startpunktet er markert med en trekant, postene med sirkler og mål med en dobbelt sirkel. Start, poster og mål er forbundet med rette linjer. Din oppgave i en konkurranse er å ta deg fram fra start via postene i riktig rekkefølge til mål.
Eksempel på løype:

Begynner_loype[1].png

Finne fram

Nøkkelen til å finne fram med kart og kompass er å bruke kompasset til å rette kartet inn mot nord, slik at du direkte kan sammenligne det du ser på kartet med det du ser i terrenget. Gjennom Norsk Orientering's interaktive kurs i orientering kan du lære deg det viktigste om kart og kompass hjemme foran PC-en din. Deretter er det øvelse i skogen som gjelder for å perfeksjonere kunnskapen. Varteig Orienteringslag tilbyr nybegynneropplæring som kan hjelpe deg enda noen skritt på veien. 

 Det viktigste for begynnere

 Karttegn for nybegynnere

 Kompasskurs

 Gjest i naturen


Kilde: Norsk Orientering