Søknad Politiattest

<<Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.
Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere>> Norges idrettsforbund

Info fra NIF om Politiattest

Hva skal du gjøre hvis du har tillitsverv i Varteig OL for å få en gyldig politiattest?

1.Her er dokumentet som du trenger fra Varteig OL for å søke politiattest.

Vedlegg til søknad om politiattest

2.Fyll in ditt navn og fødselsnummer (11 siffer). Punkt 6 og 7

3.Logg deg inn på Politiattest

4.Følg deretter henvisningene for elektronisk søknad

5.Last opp den utfylte bekreftelsen (fra punkt 1) og trykk på «send søknad» knappen

6.Vente på svar (tar vanligvis 14 dager)

7. Fremvis gyldig politiattest til politiattestansvarlig iVOL.

E-post: